16Jan
2018
0
Kako vase dete uci?

Na koji način uči vaše dete?

Na koji način uči vaše dete? Da li je to najbolji način za njega? Da li i kako mu vi kao roditelj možete pomoći? Kako se izboriti sa obimnim domaćim zadacima? Da li pomažete ili odmažete detetu ako učite i radite sa njim? Verovatno ste sebi više puta postavili neka od ovih pitanja…

Učenje je relativno trajna promena u znanju ili ponašanju individue koja je prouzrokovana prethodnim iskustvom. Učenje može biti namerno ili nenamerno, svesno ili nesvesno. Nije svaka promena učenje (fiziološke promene usled sazrevanja, bolesti i slično se ne smatraju učenjem).

Čovek svakodnevno uči tokom čitavog života. Neke stvari se prosto „lepe“ u našem mozgu da nismo ni svesni procesa učenja, pa je taj fenomen nazvan nenamerno učenje. Za namerno učenje je vrlo često potrebno uložiti priličan napor i imati veliku motivaciju za učenje.

Na uspešnost u učenju utiče više faktora kao što su: zdravstveno stanje organizma, prijatnost prostorije u kojoj se uči, samo gradivo ili sadržaj koji se savladava, ali i motivacija za učenje i pamćenje. Svi ti faktori mogu poboljšati učinak zapamćivanja, ali ako nisu adekvatni mogu otežati ili čak onemogućiti učenje. Stoga je bitno da deca budu ispavana, odmorna, da uslovi u kojima se radi sa njima budu podsticajni, da sadržaji koji se uče budu izazovni i zanimljivi, te da dete bude motivisano kako bi rezultat učenja doveo do trajnog pamćenja.

U odnosu na perceptivne modalitete učenje se može odvijati na:

  • vizuelni način
  • auditivni način
  • kinestetički način

Svako dete u najvećoj meri koristi dominanatno čulo prilikom učenja, ali kombinacija sva tri čula uz motivišuće sadržaje i podsticajnu atmosferu mogu olakšati učenje i dovesti do neverovatnih rezultata.

Brainobrain program razvoja intelektualnih kapaciteta dovodi do povećanja koncentracije, unapređivanja kognitivnih veština, brzog pamćenja i trajnog učenja pomoću sva tri perceptivna modaliteta za učenje. U našem ambijentu, uz profesionalne učitelje Vaše dete će postati uspešnije u savladavanju školskog gradiva, razviti socijalne veštine i postati omiljeni među vršnjacima.

Autor teksta: Jelena Petrović dipl.psiholog

No Comments

Reply