20Jul
2017
0
Motivacija problem savremene skole

Motivacija – problem savremene škole

Motivacija – problem savremene škole? Kakav stav treba roditelji da zauzmu? Koliko je bitna uloga edukatora? Samo su neka od pitanja sa kojima se susrećemo svakodnevno ukoliko u svom okruženju imamo decu, bez obzira na njihov uzrast.

Kao jedan od velikih problema savremene škole u Srbiji često se navodi motivacija učenika za učenje. Deci je dosadno, lekcije su preobimne, nastavni sadržaj neupotrebljiv u svakodnevnom životu i sl. Učenici nisu dovoljno motivisani za učenje i većina predavača se slaže da na tim izazovima treba posebno poraditi, jer ukoliko sadržaj gradiva i način predavanja ne pobuđuju dovoljno pažnje, rezultati će zasigurno izostati.

Motivisana deca, bez obzira da li je reč o učenju ili ne, su poletna, radoznala, energična. Neka od te dece su pokrenuta unutrašnjim, prirodnim sklonostima ka otkrivanju rešenja, dok su neka druga pokrenuta spoljašnjim motivatorima (nagrade, strah od kazne, društveni pritisak). Često je teško otkriti lokus kontrole (unutrašnji ili spoljašnji) jer se dešava da spoljni motivatori ponekad bivaju internalizovani.

Motivacija problem savremene skole

Nastavnici bi trebalo da pobude unutrašnju motivaciju kod učenika kako bi zavoleli gradivo, otkrili njegovu primenu i zainteresovali se za dodatne sadržaje koji će dovesti do trajnih znanja. Istovremeno, trebalo bi voditi računa i o spoljašnjoj motivaciji, koja se u školi, pre svega, operacionalizuje kroz ocene i pohvale jer je pravi balans unutrašnjih i spoljnih pokretača upravo ono što podržava učenje.

Uz stručne nastavnike koji podstiču i motivišu učenike da savladaju gradivo BrainOBrain programa, Vaša deca će razviti ljubav prema učenju, ojačati samopouzdanje, brže i lakše savladavati školski program, razvijati timski duh i biti spretnija u rešavanju problema.

Ukoliko želite da saznate više detalja o BrainOBrain programu mentalne aritmetike, pozovite neki od naših centara ili još bolje zakažite BESPLATAN PROBNI ČAS i uverićete se da ovde nije samo o matematici reč, već o kompleksnom programu usmerenom ka razvoju intelektualnih sposobnosti mališana uzrasta 4-14 godina.

Za BrainOBrain centre na Voždovcu (naselje Stepa Stepanović), u SC Šumice ili Požarevcu pozovite na 064 4430 465, a sve lokacija možete potražiti na sajtu www.brainobrainserbia.rs.

 

Autor teksta: Jelena Petrović dipl.psiholog

No Comments

Reply