1. Šta je Brainobrain program?
2. Šta znači potpuni razvoj mozga?
3. Koja se metodologija koristi za postizanje potpunog razvoja mozga?
4. Šta je Abakus?
5. Šta je NLP i kako pomaže deci?
6. Koji su efekti kreativne vizualizacije?
7. Ko smo mi?
8. Koji se rezultati očekuju od programa?
9. Koja je dinamika programa?
10. Je li ovo program za svu decu?
11. Koliko dete treba vežbati?
12. Koja je uloga roditelja u programu?